นโยบายความเป็นส่วนตัวของ UFACASH

ยินดีต้อนรับสู่ UFACASH เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้อย่างสูงสุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงประเภทข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการใช้งานข้อมูลดังกล่าว กรุณาอ่านและยอมรับนโยบายนี้ก่อนการใช้บริการของ UFACASH บนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อคุณใช้บริการของ UFACASH ทางแพลตฟอร์มอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ โดยรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ดังนี้:

 1. ชื่อ: เพื่อระบุตัวตนของคุณ
 2. เลขที่บัญชี: สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน
 3. เบอร์โทรศัพท์: สำหรับการติดต่อสื่อสาร
 4. ที่อยู่อีเมล: เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารหรือการยืนยันต่างๆ
 5. ข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินและถอนเงิน: เพื่อให้บริการทางการเงินที่รวดเร็วและปลอดภัย

ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยในการป้องกันการทุจริตและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณโดย UFACASH มีดังนี้:

 1. ให้บริการและดำเนินการตามคำขอของคุณ: ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกใช้ในการดำเนินการเดิมพันและการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้คุณสามารถใช้งานบริการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 2. ปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา: ข้อมูลของคุณจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. ใช้ในการติดต่อและแก้ไขปัญหาในการให้บริการ: ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมล จะถูกใช้เพื่อสื่อสารกับคุณในการแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ

การใช้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ UFACASH สามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย UFACASH จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดที่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยจะไม่เปิดเผยหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ความจำเป็นตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล: เมื่อมีข้อบังคับทางกฎหมายหรือคำสั่งจากศาลที่บังคับให้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การสอบสวนของหน่วยงานกำกับดูแล: เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ
 • การป้องกันหรือตรวจสอบการฉ้อโกง ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิด: เมื่อมีความจำเป็นต้องป้องกันหรือตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำผิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 • การปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัย: ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ UFACASH หรือบุคคลอื่น
 • การซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ หรือโอนสินทรัพย์: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เช่น การซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ หรือการโอนสินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลในกรณีเหล่านี้จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังและตามหลักการที่กำหนดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

UFACASH ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้:

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเข้าถึงโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การเข้ารหัสข้อมูล: ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลในระหว่างการจัดเก็บและการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและไม่ถูกดักจับหรือเปลี่ยนแปลงระหว่างการรับส่ง
 • การทำลายข้อมูลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้งาน: ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
 • มาตรการป้องกันการบุกรุกระบบและการโจมตีทางไซเบอร์: มีการติดตั้งระบบป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น
 • ทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ: มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงมาตรการและเทคโนโลยีให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุด

มาตรการเหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จากการเข้าถึงหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่สามารถใช้ในการควบคุม และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิดังต่อไปนี้:

 1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเรา รวมถึงขอรับสำเนา และให้เปิดเผยข้อมูลนั้นได้
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. สิทธิในการขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้: คุณมีสิทธิในการขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไป
 5. สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. สิทธิในการถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ

คุณสามารถติดต่อ UFACASH เพื่อใช้สิทธิต่างๆ เหล่านี้ได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในท้ายนโยบายความเป็นส่วนตั

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณได้รับความยินยอมและความเข้าใจในนโยบายอย่างทั่วถึง โดยทางเราจะดำเนินการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมล การประกาศบนเว็บไซต์ หรือในแอปพลิเคชัน เพื่อให้คุณสามารถศึกษาและตรวจสอบนโยบายฉบับใหม่ก่อนที่จะให้ความยินยอมต่อการใช้บริการต่อไป การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะถือว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและมีความเข้าใจในนโยบายใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจว่าควรยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใช้ต่อไปหรือไม่ในแต่ละครั้งได้อย่างมั่นใจ

Scroll to Top